Spotkanie świąteczno-noworoczne.

W środę 20 grudnia o godz. 15.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyło się ostatnie w tym roku Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Wszystkich przybyłych, w imieniu prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu - druha Andrzeja Małeckiego, powitał wiceprezes - dh Roman Danielczyk. Głównym punktem zebrania były dyskusje dotyczące kalendarza imprez na przyszły rok oraz jego zatwierdzenie poprzez głosowanie. Następnie druhny i druhowie udali się na spotkanie świąteczno - noworoczne, którego współorganizatorami był Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Gostyniu, Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu oraz Koło emerytów nr 5.

Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście w osobach: Starosta Powiatu Gostyńskiego – Robert Marcinkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego – Maciej Biskup, Burmistrz Gostynia – Jerzy Kulak, Wiceburmistrz Krobi – Michał Listwoń, Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka, Zastępca Wójta Gminy Pępowo – Grzegorz Wabiński, Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu – insp. Piotr Gorynia, Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski –Tomasz Kwieciński, kapelan gostyńskich strażaków – ks. Michał Kulig oraz byli Komendanci gostyńskiej komendy, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych i emeryci gostyńskiej komendy.

Wszystkich przybyłych powitał Komendant PSP  w Gostyniu - st. kpt. Marcin Nyczka. Głos zabrał  również dh Grzegorz Marszałek - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSRP w Poznaniu. Wspólnie z kapelanem gostyńskich strażaków odmówiono modlitwę i zaśpiewano kolędę, po czym uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek.

 

fot. A. Nowacka-Zbiorczyk.