Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995r. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje (stan na 31.12.2010r):

  • 499 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP
  • 3815 jednostek ochotniczych straży pożarnych
  • 5 zakładowych straży pożarnych
  • 12 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
  • 205 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa

System wspomagają na zasadzie zawartych porozumień służby, inspekcje i straże, między innymi: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowa Agencja Atomistyki, Stacje Ratownictwa Górniczego, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także organizacje pozarządowe: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, PCK, Polski Związek Alpinizmu.

Z powiatu gostyńskiego do KSRG zostało włączonych 10 jednostek OSP: