III Zjazd Oddziału Powiatowego w Gostyniu

W dniu 17 września 2011r. odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Tym samym zakończyła się kadencja Zarządu na lata 2006-2011.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu po dokonanych wyborach i ukonstytuowaniu się wyglądał następująco:

 1. Prezes – Grzegorz Marszałek
 2. Wiceprezes – Włodzimierz Kulski
 3. Wiceprezes – Wiesław Glapka
 4. Wiceprezes – Jacek Mostowy
 5. Sekretarz – Marian Radecki
 6. Skarbnik – Mirosław Maćkowiak
 7. Członek prezydium – Bolesław Lipowicz
 8. Członek prezydium – Jan Duda
 9. Członek prezydium – Mieczysław Dębowiak
 10. Członek prezydium – Piotr Curyk
 11. Członek prezydium – Andrzej Małecki
 12. Członek prezydium – Krzysztof Łoniewski
 13. Członek zarządu – Paweł Duda
 14. Członek zarządu – Stanisław Janowski
 15. Członek zarządu – Leszek Kamiński
 16. Członek zarządu – Piotr Kuliński
 17. Członek zarządu – Ireneusz Małecki
 18. Członek zarządu – Henryk Mendyka
 19. Członek zarządu – Michał Pohl
 20. Członek zarządu – Stanisław Snela
 21. Członek zarządu – Jerzy Wendzonka
 22. Członek zarządu – Mieczysław Wołk
 23. Członek zarządu – ks. Michał Kulig

Wybrano także Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 1. Przewodniczący – Roman Danielczyk
 2. Wiceprzewodniczący – Stanisław Figielek
 3. Sekretarz – Grzegorz Wabiński
 4. Członek – Barbara Nadstawek
 5. Członek – Stefan Śląski
 6. Członek – Zbigniew Kędziora
 7. Członek – Krzysztof Nyczka

III Zjazd dokonał również wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, którymi zostali:

 • dh Grzegorz Marszałek
 • dh Włodzimierz Kulski

Delegatami na Zjazd Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wybrani zostali:

 • dh Grzegorz Marszałek
 • dh Jacek Mostowy
 • dh Roman Danielczyk
 • dh Grzegorz Wabiński