I Zjazd Oddziału Powiatowego w Gostyniu

I Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu odbył się w dniu
15 września 2001r.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu po dokonanych wyborach i ukonstytuowaniu się wyglądał następująco:

 1. Prezes – Grzegorz Marszałek
 2. V-ce Prezes – Włodzimierz Kulski
 3. V-ce Prezes – Antoni Baksalary
 4. Sekretarz – Marian Radecki
 5. Skarbnik – Hieronim Nowacki
 6. Członek Prezydium – Stanisław Berus
 7. Członek Prezydium – Ireneusz Małecki
 8. Członek Prezydium – Eugeniusz Bandrowski
 9. Członek Prezydium – Robert Baran
 10. Członek Zarządu – Zdzisław Zimny
 11. Członek Zarządu – Mirosław Maćkowiak
 12. Członek Zarządu – Wiesław Glapka
 13. Członek Zarządu – Jan Duda
 14. Członek Zarządu – Mieczysław Wołk
 15. Członek Zarządu – Andrzej Pospieszyński
 16. Członek Zarządu – Zdzisław Perek
 17. Członek Zarządu – Józef Kluczyk
 18. Członek Zarządu – Jan Kuliński
 19. Członek Zarządu – Stanisław Snela
 20. Członek Zarządu – Czesław Witek

W trakcie trwania kadencji zmarł dh Antoni Baksalary, Wiceprezes Zarządu. Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Poniecu delegował do Zarządu dh Jerzego Wendzonkę.

Ponadto z powodu rezygnacji z funkcji sekretarza dh Mariana Radeckiego zastąpił dh Mirosław Maćkowiak.

W związku z objęciem funkcji Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie (2005r.) wygasł mandat mł. bryg. Roberta Barana. W jego miejsce do składu Zarządu został dobrany bryg. Krzysztof Łoniewski.

Powiatową Komisję Rewizyjną ZOSP RP w Gostyniu tworzyli:

 1. Przewodniczący – Michał Pohl
 2. Wiceprzewodniczący – Roman Danielczyk
 3. Sekretarz – Władysław Przybył