II Zjazd Oddziału Powiatowego w Gostyniu

II Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu odbył się w dniu
16 września 2006r.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu po dokonanych wyborach i ukonstytuowaniu się wyglądał następująco:

 1. Prezes – Grzegorz Marszałek
 2. V-ce Prezes – Włodzimierz Kulski
 3. V-ce Prezes – Wiesław Glapka
 4. V-ce Prezes – Paweł Duda
 5. Sekretarz – Jacek Mostowy
 6. Skarbnik – Mirosław Maćkowiak
 7. Członek Prezydium – Józef Kluczyk
 8. Członek Prezydium – Mieczysław Dębowiak
 9. Członek Prezydium – Ireneusz Małecki
 10. Członek Prezydium – Krzysztof Łoniewski
 11. Członek Zarządu – Piotr Curyk
 12. Członek Zarządu – Jan Duda
 13. Członek Zarządu – Jerzy Wendzonka
 14. Członek Zarządu – Jan Kuliński
 15. Członek Zarządu – Hieronim Nowacki
 16. Członek Zarządu – Marian Radecki
 17. Członek Zarządu – Zdzisław Zimny
 18. Członek Zarządu – Stanisław Snela
 19. Członek Zarządu – Andrzej Szymkowiak
 20. Członek Zarządu – Mieczysław Wołk
 21. Członek Zarządu – ks. Konrad Kaczmarek
 22. Członek Zarządu – Elżbieta Palka

W trakcie kadencji nastąpiła jedna zmiana w składzie Prezydium Zarządu. W miejsce zmarłego dh Józefa Kluczyka został wybrany dh Bolesław Lipowicz.

Powiatową Komisję Rewizyjną ZOSP RP w Gostyniu tworzyli:

 1. Przewodniczący – Roman Danielczyk
 2. Wiceprzewodniczący – Stanisław Figielek
 3. Sekretarz – Ireneusz Lesiński
 4. Członek – Krzysztof Nyczka
 5. Członek – Władysław Przybył
 6. Członek – Andrzej Małecki
 7. Członek – Stefan Śląski