Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Pępowie została założona w roku 1936. W skład pierwszego zarządu wchodzili: dh Michał Thiel - Prezes, dh Marceli Thiel - Naczelnik oraz dh Jan Troczyński - Sekretarz. Pomieszczenie na sprzęt zlokalizowane było w zabudowaniach dworskich Stadniny Koni. Pierwszym sprzętem jakim dysponowała OSP Pępowo były: sikawka przewoźna, drabina drążkowa. Obecna siedziba jednostki to parterowy budynek, w którym znajdują się trzy boksy garażowe, część socjalna, sala posiedzeń i zebran oraz magazyn sprzętu.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes - dh Andrzej Małecki
 • V-ce Prezes - Ireneusz Małecki
 • Naczelnik - dh Janusz Pepliński
 • Z-ca Naczelnika - dh Grzegorz Wabiński
 • Sekretarz - dh Artur Dyba
 • Skarbnik - dh Paweł Bzodek
 • Gospodarz - dh Włodzimierz Nowacki

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody i sprzęt gaśniczy:

 • samochód STAR-MAN GBA (rok prod. 2001)
 • samochód Ford SLRt (rok prod. 2004)
 • samochód Mercedes GLM (rok prod. 1975)
 • 4 aparaty ochrony dróg oddechowych
 • sprzęt hydrauliczny Lukas do ratownicwa drogowego
 • poduszki pneumatyczne
 • piła do cięcia betonu i stali
 • pompa pływająca
 • 2 agregaty prądotwórcze
 • 2 piły spalinowe do drewna
 • zestaw medyczny PSP-R1

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka została włączona 20 lutego 1995 roku Decyzją Nr 21/2/KSRG Komendanta Głównego PSP.