Ochotnicza Straż Pożarna w Goli

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli
Ochotnicza Straż Pożarna w Goli

Remiza znajduje się w obiekcie należącym do TOPFARM w Goli, użyczanym nieodpłatnie. Remiza składa się z 2 boksów garażowych, szatni połączonej z pomieszczeniem socjalnym (kuchenka) bez sanitariatów i umywalek. Brak również magazynku na sprzęt pożarniczy.

W roku 2008 po analizie warunków lokalowych i konieczności dostosowywania ich do potrzeb straży uznano, że zamiast remontować obiekt nie należący do gminy ani straży stosowniej będzie pobudować nowy obiekt. W związku z powyższym w roku 2009 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę nowej remizy. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Projektowo–Budowlane „FORMAT” z Leszna.

W roku 2010 rozpoczęto budowę nowej remizy, którą realizowała firma budowlana Pana Wojciecha Lasika z Hersztupowa, która wygrała przetarg na budowę. Inwestycje zakończono w czerwcu 2011 roku przed ustalonym terminem. Decyzją Nr 26/2011 Starostwo Powiatowe w Gostyniu wydało pozwolenie na użytkowanie budynku remizy.

W dniu 13 sierpnia 2011r. jednostka obchodziła jubileusz 75 lecia działalności. Przy tej okazji dokonano oficjalnego otwarcia nowej remizy i przekazania jej w użytkowanie. Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali; Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Woźniakowski (były Burmistrz), Prezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP Jacek Mostowy, Prezes OSP w Goli Andrzej Szymkowiak oraz Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak.

Skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes - dh Andrzej Szymkowiak
 • V-ce Prezes - dh Jacek Wojciechowski
 • Naczelnik - dh Jacek Weber
 • Z-ca Naczelnika - dh Leszek Nowicki
 • Sekretarz - dh Mirosław Maćkowiak
 • Skarbnik - dh Stanisław Jesiak
 • Gospodarz - dh Ryszard Tomczak
 • Członek Zarządu - dh Włodzimierz Cichoradzki
 • Członek Zarządu - dh Ryszard Dutkowski

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody i sprzęt gaśniczy:

 • samochód Jelcz GCBA 6/32 (rok prod. 1977)
 • samochód STAR-MAN GBA (rok prod. 2005)
 • motopompa Polonia P-05
 • 4 aparaty nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych
 • piła do cięcia betonu i stali
 • pompa pływająca
 • pompa szlamowa
 • agregat prądotwórczy
 • 2 pilarki do drewna
 • wentylator oddymiający
 • zestaw medyczny PSP-R1

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka została włączona 4 września 2001 roku Decyzją Nr XV/18/KSRG Komendanta Głównego PSP.