Wspólne posiedzenie Zarządów OP ZOSP RP

W dniu 14 listopada 2014 r. w Borku Wlkp. odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP Gostynia i Leszna. W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu w osobach: dh Andrzej Jankowski Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Poznaniu, Pani Hanna Głomska - główna księgowa oraz Pani Magdalena Cybal - Kalinowska.

Na posiedzeniu poruszano sprawy wypełniania raportów OSP, sprawy zakupów z dofinansowaniem oraz ich rozliczania jak również wypełniania wniosków na odznaczenia. W trakcie posiedzenia dzielono się między innymi doświadczeniami z działalności zarządów oraz jednostek OSP, organizacji zawodów sportowo-pożarniczych.