XX Ogólnopolski Konkurs Kronik 2013

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyniu informuje, że trwają:

 • XX Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje "Z dziejów OSP"
 • XX Ogólnopolski Konkurs Kronik

Jesteśmy zainteresowani szerokim rozpropagowaniem założeń w/w Konkursów, których podsumowania odbędą się:

 • wojewódzkie - 14 września 2013 r. - w Kinie MDK w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55 (powiat wągrowiecki)
 • ogólnopolskie - w dniach 6-8 września 2013 r. - w Ciechocinku (województwo kujawsko-pomorskie)

Kroniki, pamiętniki, wspomnienia i relacje z dziejów OSP należy dostarczyć do KP PSP w Gostyniu do 25 lipca 2013 roku. Do Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu kroniki muszą być dostarczone do dnia 31 lipca 2013 r.

Karty zgłoszenia na obydwa konkursy oraz regulaminy do pobrania w załaczniku.

Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum dwa lata. Oceniane będą kroniki, w których zapisy zawierają informacje z działalności przynajmniej do końca maja 2013 roku.

Kryteria oceny kroniki:

 • treść zapisów kronikarskich
 • systematyczność zapisów (ciągłość)
 • walory dokumentalne i poznawcze zapisów
 • styl tekstów i poprawność językowa
 • walory ilustracji
 • weryfikacja treści (np. przez Zarząd OSP i / lub właściwy Zarząd Związku)
 • estetyka dzieła
 • materiały uzupełniające (zdjęcia, wycinki z prasy)
 • inne, w tym ogólna koncepcja kroniki

Najlepsze kroniki i opracowania zostaną zgłoszone do Konkursu na szczeblu krajowym.