Nowe wzory wniosków i załączników do wniosków na dofinansowanie na 2012 r.

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania z dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z firm ubezpieczeniowych.

Wnioski muszą spełniać wszystkie wymogi formalne (numery: ID, NIP, REGON, numer konta bankowego, numer telefonu kontaktowego i email, opinie zarządów gminnego i powiatowego).

Zarząd Powiatowy popiera wniosek na podstawie przyjętej Uchwały dotyczącej podziału dotacji dla poszczególnych OSP. We wniosku w rubryce „Opinia zarządu powiatowego” należy wpisać numer podjętej uchwały. Kopię Uchwały należy dołączyć do wniosków przekazywanych do Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie budowy czy remontu strażnicy oraz zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych obowiązują takie same jak w przypadku dofinansowania zakupu sprzętu i umundurowania lecz bez załączników. Muszą również spełniać w/w wymogi.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 03 GRUDNIA 2011 r.

Nowe wzory wniosków do pobrania w załączniku lub w dziale Pliki / Wnioski.