XVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik 2011

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gostyniu informuje, że trwają:

 • XVIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje "Z dziejów OSP",
 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik.

Podsumowania w/w Konkursów odbędą się:

 • powiatowe - 22 lipca w KPPSP w Gostyniu,
 • wojewódzkie - 10 września w Międzychodzie (powiat międzychodzki),
 • ogólnopolskie - w dniach 16-18 września - w Częstochowie (woj. śląskie).

Na kroniki, pamiętniki, wspomnienia i relacje z dziejów OSP Biuro Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu oczekuje do dnia 29 lipca 2011 r.

Zgłoszenia do konkursów należy dokonywać za pośrednictwem oddziałów powiatowych Związku OSP RP.

Karty zgłoszeń na konkursy do pobrania w załączniku.

Ta sama kronika może być zgłoszona do konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum dwa lata. Oceniane będą kroniki, w których zapisy zawierają informacje z działalności przynajmniej do końca maja 2011 roku.

Kryteria oceny kroniki:

 • treść zapisów kronikarskich,
 • systematyczność zapisów (ciągłość),
 • walory dokumentalne i poznawcze zapisów,
 • styl tekstów i poprawność językowa,
 • walory ilustracji,
 • weryfikacja treści (np. przez właściwy Zarząd Związku),
 • estetyka dzieła,
 • materiały uzupełniające (zdjęcia, wycinki z prasy),
 • inne, w tym ogólna koncepcja kroniki.

Najlepsze kroniki i opracowania zostaną zgłoszone do Konkursu na szczeblu krajowym. Jednocześnie informujemy, że niezależnie trwa "Konkurs na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące pożarnictwa". Zgłoszenia na w.w. Konkurs należy przesyłać bezpośrednio do Zarządu Głównego Związku OSP RP w terminie do 15.09.2011 r.

Regulaminy konkursów do pobrania w załączniku.