Ćwiczenia jednostek OSP

W dniu 14 kwietnia 2011r. w kompleksie leśnym Leśnictwa Smogorzewo odbyły się ćwiczenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu gostyńskiego.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Gostyniu przy współudziale Nadleśnictwa Piaski.

Jednostki OSP zebrały się w Domu Strażaka w Piaskach gdzie przeprowadzono szkolenie z zakresu taktyki gaszenia pożarów lasów oraz przedstawiono scenariusz działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostki były alarmowane do działań przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się w KPPSP w Gostyniu. Zadaniem strażaków było ugaszenie pożaru poszycia leśnego i młodnika spowodowanego podpaleniem.

Założenia ćwiczeń zostały zrealizowane w całości i ocenione poprawnie przez obserwatorów na podsumowaniu, które odbyło się w Nadleśnictwie Piaski. Ćwiczenia zakończono wspólnym posiłkiem ufundowanym przez Nadleśnictwo Piaski.