X Halowy Turniej MDP Powiatu Gostyńskiego Bodzewo 2011

02 kwietnia 2011 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Bodzewie odbył się X Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Gostyńskiego. W turnieju starowało 14 zespołów (7 żeńskich i 7 męskich).

Turniej rozgrywano w siedmiu konkurencjach:

 • rzut piłką do kosza
 • rzut piłką do ruchomej tarczy
 • wyścig w workach
 • przeciąganie liny
 • strażacki tor przeszkód
 • sprawdzian wiedzy teoretycznej z zakresu: znajomości Hymnu Związkowego, zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach, ruchu drogowego
 • znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Przed rozpoczęciem jubileuszowego X Halowego Turnieju MDP Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu dh Grzegorz Marszałek podziękował Panu Arturowi Paździerskiemu, Panu Jerzemu Różańskiemu oraz dh Ryszardowi Buszowi za udzielaną pomoc przy organizacji wszystkich dziesięciu turniejów.

Rywalizacja zespołów w poszczególnych konkurencjach była zacięta ale bezpieczna nad czym czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem Pana Artura Paździerskiego. Komisję sędziowską tworzyli nauczyciele ze szkół z terenu gminy Borek Wlkp., przedstawiciele Nadleśnictwa Piaski, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, członkowie ochotniczych straży pożarnych z Jeżewa, Pogorzeli i Kosowa oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP i Policji w Gostyniu.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacja przedstawiała się następująco:

w grupie żeńskiej:

 1. miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Grabonóg, gmina Piaski
 2. miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Pępowo, gmina Pępowo
 3. miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Borek Wlkp., gmina Borek Wlkp.

w grupie męskiej:

 1. miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Godurowo, gmina Piaski
 2. miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Poniec, gmina Poniec
 3. miejsce - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Babkowice, gmina Pępowo

W klasyfikacji ogólnej gmin wyniki są następujące:

 1. miejsce - reprezentacja gminy Piaski (Puchar Starosty Gostyńskiego)
 2. miejsce - reprezentacja gminy Pępowo (Puchar Wójta Gminy Piaski
 3. miejsce - reprezentacja gminy Poniec (Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP)
 4. miejsce - reprezentacja gminy Borek Wlkp.
 5. miejsce - reprezentacja gminy Krobia
 6. miejsce - reprezentacja gminy Gostyń
 7. miejsce - reprezentacja gminy Pogorzela

Ponadto zespoły walczyły także o:

 • Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu w strażackim torze przeszkód, który zdobyła reprezentacja gminy Pępowo
 • Puchar Wójta Gminy Piaski w konkursie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który zdobyła reprezentacja gminy Borek Wlkp.
 • Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski w konkursie ekologicznym i ochrony przeciwpożarowej lasów, którą zdobyła reprezentacja gminy Poniec
 • Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu w konkursie ze znajomości Hymnu Związkowego, którą zdobyła reprezentacja gminy Piaski

Zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych obserwowali zaproszeni goście:

 • Pan Janusz Sikora - Wicestarosta Gostyński
 • Pan Robert Marcinkowski - Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego
 • bryg. Krzysztof Łoniewski - Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu
 • podinsp. Michał Maćkowiak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu
 • członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Zarządów Oddziałów MG, Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu
 • Pani Irena Różalska - Przewodnicząca Rady Gminy Piaski
 • Pani Elżbieta Palka - Zastępca Burmistrza Gostynia
 • Pan Zbigniew Jakubowski - Dyrektor Zespołu Szkół w Bodzewie
ZałącznikWielkość
Wyniki X Halowego Turnieju MDP210.64 KB