I Powiatowy Turniej w strzelaniu z broni pneumatycznej dla członków MDP