Wytyczne w sprawie wyposażenia JOT OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych

Uchwała nr 182/31/2006 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 8 września 2006 r. dotycząca wytycznych w sprawie wyposażenia jednostek Operacyjno-Technicznych OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych.

Kategoria: