Ochotnicza Straż Pożarna w Pudliszkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Pudliszkach

Jednostka OSP w Pudliszkach została założona w roku 1922 pod nazwą OSP Obszaru Dworskiego Pudliszki. Założycielem i zarazem fundatorem był Stanisław Fenrych oraz były Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Gostyniu dh Kochowicz. W tym samym roku została zakupiona nowa czterokołowa sikawka konna.

Pierwszym Prezesem Zarządu był dh Stanisław Fenrych a naczelnikiem dh Franciszek Jóźwiak. W roku 1934 przy pomocy subwencji z kasy strażackiej w Poznaniu zakupiono motopompę Leopolda z kompletnym wyposażeniem oraz 12 mundurów.

W roku 1939 wybuch II wojny światowej i okupacja Niemiec hitlerowskich spowodowały, że brak jest szczegółowych danych na temat działalności OSP w Pudliszkach aż do roku 1945. W dniu 8 lipca 1945 roku zwołano zebranie reorganizacyjne, na które przybyło 21 druhów. Na zebraniu tym omawiano plan działalności stowarzyszenia oraz skompletowanie i odnowienie sprzętu ocalałego po wojnie. Wówczas też wybrano nowy Zarząd. W roku 1947 zostało zwołane pierwsze walne zebranie po wojnie. W tym samym roku jednostka obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji został zakupiony i wręczony jednostce sztandar a także została założona orkiestra dęta. W roku 1965 z chwilą utworzenia przedsiębiorstwa PGR nasza jednostka została przemianowana na zakładową jednostkę OSP. W darze za wytrwałą prace i służbę Dyrekcja Zakładu Ogrodniczego w Pudliszkach ofiarowała w 1967 roku nowy samochód pożarniczy Star z kompletnym wyposażeniem.

W dniu 13 czerwca 1976 roku jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Pudliszek oraz zakłady PGR i ZPOW w Pudliszkach. Jednostka została odznaczona także Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W roku 1979 z funduszy zakładów PGR i ZPOW w Pudliszkach został wybudowany Dom Strażaka. W roku 1988 Kombinat PGR w Pudliszkach ufundował jednostce nowy samochód pożarniczy Jelcz GCBA- 6/32, który służy strażakom do dnia dzisiejszego.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody i sprzęt gaśniczy:

 • samochód Jelcz GCBA (rok prod. 1988)
 • 2 aparaty ochrony dróg oddechowych
 • piła do cięcia betonu i stali
 • pompa pływająca
 • agregat prądotwórczy
 • piła spalinowa do drewna
 • zestaw medyczny PSP-R1

W roku 2002 jednostka obchodziła 80-lecie istnienia i z tej okazji Starosta Gostyński ufundował jednostce figurę św. Floriana oraz tablicę pamiątkową z okazji jubileuszu. W dniu tym jednostka została odznaczona Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza.

Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes - dh Janowski Stanisław
 • Naczelnik - dh Mariusz Klemczak
 • Z-ca Naczelnika - dh Łasicki Jarosław
 • Sekretarz - dh January Mądry
 • Skarbnik - dh Adam Żyto
 • Gospodarz - dh Zenon Twardowski
 • Członek Zarządu - dh Henryk Dopierała
 • Członek Zarządu - dh Jacek Zygmunt

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka została włączona 8 sierpnia 1997 roku Decyzją Nr 21/26/KSRG Komendanta Głównego PSP.