Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi

Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi

Ochotnicza Straż Pożarna w Krobi została założona w roku 1910. Pierwszym naczelnikiem jednostki został dh Leon Sobierajski. Jednostka dysponowała wówczas beczkowozem czterokołowym i sikawką przewoźną. Remizę strażacką stanowił budynek drewniany z wieżą do suszenia węży. Obecny obiekt - Dom Strażaka, został zbudowany w 1968 roku. W związku z napływem sprzętu w roku 1993 podjęto decyzję o rozbudowie części garażowej. W chwili obecnej stan zabudowy to dwukondygnacyjny budynek, w którym na parterze znajduje się pięć boksów garażowych, zaplecze magazynowe i socjalne, sala posiedzeń zarządu.

Obecnie jednostka liczy 150 członków w tym:

 • 60 członków czynnych
 • 5 członków honorowych
 • 67 członków wspierających
 • 18 członków MDP

Aktualnie skład Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes - dh Jan Duda
 • V-ce Prezes - dh Włodzimierz Kulczak
 • V-ce Prezes, Naczelnik - dh Paweł Duda
 • Z-ca Naczelnika - dh Zbigniew Kmiecik
 • Sekretarz - dh Adam Urbański
 • Skarbnik - dh Waldemar Urbaniak
 • Gospodarz - dh Stanisław Berus
 • Członek Zarządu - dh Piotr Polowczyk

W roku 1968 społeczeństwo Krobi ufundowało jednostce sztandar, który wymieniono na nowy w roku 1997 roku kiedy została również odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP.

Jednostka OSP w Krobi brała udział w likwidacji dużych pożarów na terenie województwa i kraju jak pożar Zakładów Stomil w Poznaniu, pożar Zakładów chemicznych w Luboniu, pożary lasów w woj. zielonogórskim i Kuźni Raciborskiej.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody i sprzęt gaśniczy:

 • samochód Staroman GBA (rok prod. 2002)
 • samochód Iveco GBA (rok prod. 1987)
 • samochód Jelcz GCBA (rok prod. 1975)
 • 5 aparatów ochrony dróg oddechowych
 • sprzęt hydrauliczny Holmatro do ratownicwa drogowego
 • piła do cięcia betonu i stali
 • pompa pływająca
 • 2 agregaty prądotwórcze
 • agregat oddymiający
 • piła spalinowa do drewna
 • zestaw medyczny PSP-R1

W roku 2002 jednostka nawiązała współpracę z jednostką straży pożarnej z miejscowości Shinnen w Holandii. W ramach współpracy Burmistrz Shinnen przekazał dla jednostki OSP w Krobi w pełni wyposażony samochód ratowniczo gaśniczy Iveco oraz Ford Transit.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka została włączona 20 lutego 1995 roku Decyzją Nr 21/1/KSRG Komendanta Głównego PSP.