Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

W sobotę 23 marca 2024r., w sali audiowizualnej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznani, odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka dh Eugeniusz Grzeszczak. Swoją obecnością zaszczycili zebranych p.o. Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Jacek Strużyński oraz p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - st. bryg. Andrzej Zajączkowski.

Obrady odbyło się po 8 latach przerwy, a rozpoczęto je minutą ciszy czcząc pamięć byłego Wojewody Poznańskiego, Posła na Sejm RP oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu - druha Mariana Króla.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wykonanie ubiegłorocznego Planu Finansowego Oddziału i wysłuchał informacji Naczelnika Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP bryg. Pawła Klechy dot. statystyki zdarzeń i udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczych w roku 2023. Ponadto Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Komendy Wojewódzkiej PSP w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdów i sprzętu jednostkom OSP w Wielkopolsce. Przyjęto także informację o planowanych wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się 11 maja w Miłosławiu, pow. wrzesiński oraz wynikach handlowych sklepów OW ZOSP RP w Poznaniu i Koninie z jednostkami OSP i samorządami gminnymi w ujęciu powiatowym.

Po obradach, w strugach deszczu liczna delegacja strażaków ochotników odprowadziła druha Prezesa Mariana Króla na miejsce ostatniego spoczynku na cmentarzu w Mosinie.

 

fot. ZOW ZOSP RP w Poznaniu, G. Marszałek.