I Prezydium ZOSP RP w Pępowie.

W piątek 9 lutego 2024r. w Pępowie odbyło się pierwsze w tym roku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Przybyłych na spotkanie powitał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu - dh Andrzej Małecki, który rozpoczął je informacją dotyczącą rezygnacji z dniem 18 stycznia 2024r. z funkcji sekretarza i członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu - dha Ireneusza Małeckiego. Druh Irek ze względów zdrowotnych postanowił zrezygnować z pełnionych funkcji, które przejęła druhna Barbara Gryczka. Następnie druh Andrzej Małecki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, z kolei dh Grzegorz Marszałek przekazał informacje z pracy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i nakreślił zbliżające się imprezy rangi wojewódzkiej. Natomiast sprawy bieżące z działalności Komendy PSP w Gostyniu omówił Komendant - st. kpt. Marcin Nyczka. Fot. A. Nowacka -Zbiorczyk