Wręczenie umów na realizację zadań publicznych.

W czwartek, 2 lutego w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele NGO odebrali umowy na  realizację zadań.

Powiat gostyński w listopadzie 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w kilku zakresach: ratownictwa i ludności, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, polityki społecznej, kultury i dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i turystyki oraz zorganizowania imprezy ekologicznej promującej walory przyrodnicze powiatu gostyńskiego kierowanej do mieszkańców powiatu. Po raz pierwszy ogłoszono też konkurs w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Było to wynikiem konsultacji z organizacjami, przeprowadzonymi w 2023 roku.

W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu Zarząd Powiatu Gostyńskiego podpisał 49 umów z 33 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 350 000 zł.

Ze środków powiatu m.in. zorganizowane będą turnieje sportowe, konkursy wiedzy, działania aktywizujące społeczność lokalną, inicjatywy dla seniorów, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin, a także kultywujące kulturę i tożsamość oraz wzmacniające bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, z rąk Starosty Gostyńskiego - Roberta Marcinkowskiego umowę odebrał wiceprezes dh Roman Danielczyk. W ramach otrzymajej dotacji zostaną zorganizowane: Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe obchody Dnia Strażaka, XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych do najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Wielkopolsce - do Borku Wlkp. na Zdzież, Powiatowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Strażaków w Pępowie oraz Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na Orliku w Piaskach.

Przedstawiciele trzeciego sektora otrzymali także medale okolicznościowe z okazji 25-lecia samorządu w Polsce. 

Fot. Powiat Gostyński.