XXI Pielgrzymka Służb Mundurowych na Zdzież.

Tradycyjne 1 lipca na placu targowym w Karolewie spotkali się przedstawiciele jednostek Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, Policji, Straży Miejskiej, a także harcerze i Bractwa Kurkowe, by wspólnie rozpocząć  XXI Pielgrzymkę Służb Mundurowych, której celem jest Sanktuarium Pocieszenia Najświętszej Maryi Panny na Zdzieżu.


Uczestnicy pielgrzymki, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP z Książa Wlkp., której towarzyszyły mażoretki, przemaszerowali na borecki rynek, na którym powitał uczestników pielgrzymki dh Grzegorz Marszałek. Dowódca uroczystości dh Piotr Kuliński złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości, po czym delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi powstańców wielkopolskich oraz ofiary II wojny światowej. Wspólnie odśpiewano również Hymn Polski, a zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia.


Następnie 40 pocztów sztandarowych oraz uczestnicy pielgrzymki, przemaszerowali boreckimi ulicami zmierzając do Sanktuarium na Zdzieżu, gdzie czekali - kapelan strażaków powiatu gostyńskiego - ks. Michał Kulig, proboszcz sanktuarium - ks. Tadeusz Lorek oraz księża pomocniczy.


Delegacje Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w towarzystwie posła Jana Dziedziczaka,  złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową w Sanktuarium, a także zapalili znicze i oznaczyli biało-czerwonymi chorągiewkami groby Powstańców Wielkopolskich znajdujących się przy kościele.
O godz. 19.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. odprawiona w intencji służb mundurowych na ołtarzu polowym przy Sanktuarium na Zdzieżu, gdzie wszystkich przybyłych powitał Mieczysław Dębowiak - prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Borku Wlkp.


Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - poseł Jan Dziedziczak, członka Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie – dh Stanisław Wolniczak, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Tomasz Grelak, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu – dh Grzegorz Marszałek, wicestarosty Powiatu Gostyńskiego – Janusz Sikora, Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu – st. kpt. Marcin Nyczka, Komendant Powiatowy PSP w Kościanie – st. kpt. Szymon Klemeński, Burmistrz Borku Wlkp. –  Marek Rożek, zastępca Burmistrza Borku Wlkp. – Jolanta Chudzińska, Dowódca JRG w Gostyniu – mł. bryg. Rafał Rybacki.
Na wniosek Jana Dziedziczaka, minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek przyznał najwyższe resortowe odznaczenie "Medal Komisji Edukacji Narodowej" za zasługi na rzecz wychowywania młodego pokolenia, opieki nad dziećmi i młodzieżą druhowi Grzegorzowi Marszałkowi oraz druhnie Romanie Palczewskiej. Odznaczenia wyróżnionych dokonał poseł Jan Dziedziczak podczas XXI Pielgrzymki Służb Mundurowych na Zdzieżu.


Organizatorami XXI Pielgrzymki Służb Mundurowych na Zdzież byli: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Gmina Borek Wlkp., Państwowo Straż Pożarna w Gostyniu, Oddział Powiatowy ZOSP RP w Gostyniu, Policja w Gostyniu, Straż Miejska w Gostyniu, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Polski Związek Łowiecki, Nadleśnictwo Piaski, Związek Harcerstwa Polskiego, Dziecięce Drużyny Pożarnicze, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze Borek Wlkp.

 

Fot. A. Nowacka - Zbiorczyk