VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.

Tradycją jest, że osoby związane z ochroną przeciwpożarową co pięć lat przybywają do Sanktuarium Jasnogórskiego. W sobotę 27 maja 2023 r. odbyła się VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, która zgromadziła około 20 000 pielgrzymów strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z rodzinami, 55 orkiestr, 9 zespołów artystycznych oraz 500 pocztów sztandarowych, w tym 100 na wałach Jasnej Góry. W tym dniu nie zabrakło również delegatów z powiatu gostyńskiego.

Pielgrzymka rozpoczęła się od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów na Placu Biegańskiego. Wzięli w nim udział kompanie reprezentacyjne: Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz strażaków z Ukrainy. Gości zebranych na centralnym placu miasta powitała europoseł Jadwiga Wiśniewska, która odczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego do strażaków i złożyła wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Wieniec pod pomnikiem Marszałka złożyli także komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Prezesem ZG ZOSP RP druhem Waldemarem Pawlakiem.

Następnie strażacy przy akompaniamencie orkiestry OSP Mykanów i asyście kompanii honorowych przeszli Alejami NMP na Błonia Jasnogórskie, gdzie wzięli udział w mszy św. w intencji polskich strażaków. Eucharystii przewodniczył bp Romuald Kamiński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków.

We wspólnej modlitwie dziękczynnej z całą bracią strażacką udział wziął komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem oraz przezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak.

Z pielgrzymką Strażaków połączono 25. Ogólnopolsk PielgrzymkĘ Honorowych Dawców Krwi.Fot. ZG ZOSP RP w Piaskach, G. Marszałek, B. Pawlak.