Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka.

25 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka. Obradom przewodniczył Prezes OW ZOSP RP - dh Eugeniusz Grzeszczak.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w osobach: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej oraz wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - dh Tadeusz Tomaszewski, członek Głównego Sądu Honorowego - dh Władysław Koliński, a także członkowie Sądu Honorowego, członkowie Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP oraz prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP niebędący członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z Kościerzyna Wielkiego - powiat pilski, Przecławia - powiat szamotulski, Lutomka - powiat międzychodzki, Jaraczewa i Łobzowca z powiatu jarocińskiego oraz Gizałek – powiat pleszewski.
Druh Prezes Eugeniusz Grzeszczak wraz z wiceprezesami druhami Tadeuszem Tomaszewskim i Andrzejem Piaskowskim oraz sekretarzem Zarządu druhem Piotrem Opasem wręczyli przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w programie „OSP na straży środowiska” hełmy Vulcan Neo ufundowane przez Związek ORP RP. Jednostki te włączyły się w zbiórkę elektroodpadów powyżej 3 ton.
Podczas spotkania poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące statystyk zdarzeń i udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczych w roku 2022, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022, oceny działalności finansowej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok przez Komisję Rewizyjną OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
Podjęto również uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP i przyjęcia planu realizacji w roku 2023 „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2021-2030”. Przekazano również zebranym informacje dotyczące planu obchodów Dnia Strażaka w Województwie Wielkopolskim w roku 2023, projektu wykorzystania dotacji celowych w roku 2023 czy nformacje o wynikach handlowych z OSP i samorządami gminnymi w ujęciu powiatowym w roku 2022. Poruszone zostały także sprawy bieżące Związku.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu na spotkaniu reprezentował Prezes dh Andrzej Małecki.


Fot. H. Żok