Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu.

W piątek 24 marca 2023r. o godz. 18.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Powitania przybyłych druhów dokonał prezes - dh Andrzej Małecki. Po przegłosowaniu porządku obrad nastąpił wybór nowego skarbnika Zarządu. Na spotkaniu padła propozycja, by funkcję tę po ś.p. Andrzeju Szymkowiaku objął dh Mieczysław Dembowiak, który wyraził zgodę i od dnia 24 marca oficjlnie pełni funkcję skarbnika w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Dh Roman Danielczyk wręczył druhowi Mieczysławowi dokumentację księgową przekazaną przez rodzinę ś.p. dha Andrzeja. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu - st. kpt. Marcin Nyczka przekazując informacje z pracy Komendy oraz omawiając aktualnie podjęte inicjatywy i nadchodzące wydarzenia. Z kolei informacje z pracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu zrelacjonował prezes - dh Andrzej Małecki. Na spotkaniu podsumowano również realizację planów zakupów oraz przebieg zebrań sprawozdawczych w poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego.

Fot. A. Nowacka-Zbiorczyk