Spotkanie świąteczno-noworoczne w Komendzie PSP w Gostyniu oraz Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu

W środę 21 grudnia 2022r. o godz. 15.00 odbyło się ostatnie z zaplanowanych na bieżący rok posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego, które miało miejsce w Komendzie PSP w Gostyniu. Otwarcia spotkania i powitania druhów dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu - dh Andrzej Małecki. Podsumował on również wydarzenie wręczenia certyfikatów "Pierwszy Ratownik", które otrzymali druhna i druhowie z OSP Dzięczyna. Z kolei dh Roman Danielczyk - wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu omówił i zaprezentował kalendarz imprez na kolejny rok, w którym, oprócz stałych punktów, znalazła się także nowości w postaci zawodów wędkarskich. Druh Roman odczytał również uchwały, które następnie poddano głosowniu.

Wszyscy zebraniu uczcili chwilą ciszy niedawno zmarłego dh Andrzeja Szymkowiaka. Prezes podziękował za udział w ceremonii pogrzebu członkom zarządu.

Po zakończonym posiedzeniu druhowie udali się na spotkanie świąteczno-noworoczne, na któyrm zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu - st. kpt. Marcin Nyczka. Złożył on również świąteczne życzenia dla druhen, druhów i ich rodzin. Głos zabrał także Starosta Powiatu Gostyńskiego - Robert Marcinkowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu - dh Andrzej Małecki oraz kapelan strażaków - ks. Michał Kulig skłądając świąteczne życzenia wszystkim zebranym. Wśród uczestników nie zabrakło także przewodniczącego Rady Powiatu - Alfreda Siamy, wójtów i burmistrzów powiatu, nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski - Tomasza Kwiecińskiego, a także byłych komendantów, funkcjonariuszy i pracowników komendy, druhny i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Po współnym odśpiewaniu kolędy "Wśród nocnej ciszy" uczestnicy świątecznego spotkania udali się na wspólny posiłek.

 

Fot. A. Nowacka-Zbiorczyk