Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ruszyły eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Zapraszamy małych i dużych sympatyków ochotniczego pożarnictwa do udziału w konkursie.
Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, a także udział strażaków w ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej czy historycznej.

Informujemy,  iż tegoroczna edycja konkursu odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane. Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat: Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat!  Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Prace oceniane będą w V grupach wiekowych:
I grupa - przedszkola
II grupa - szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa - szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa - szkoły ponadpodstawowe
V grupa - osoby dorosłe

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itp.

Na prace czekamy do 30 listopada.

Można je składać w Centrum Kultury i Bibliotece w Piaskach.
Nie przewiduje się oceny prac zbiorowych.
Format pracy - dowolny.

Każda praca obowiązkowo musi posiadać na odwrocie przyklejoną tzw. metryczkę i klauzulę RODO.