Ogólnopolski Konkurs Kronik i opracowań „Z dziejów OSP”

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka informuje, że trwają:
– XXVIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów OSP”,
– XXVIII Ogólnopolski Konkurs Kronik.

Na kroniki, pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów OSP” czekamy w Biurze Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu do dnia 30 czerwca 2022r. Zgłoszenia do konkursów należy dokonywać za pośrednictwem oddziałów powiatowych Związku OSP RP.

Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum dwa lata. Ocenianie będą kroniki, w których zapisy zawierają informacje z działalności przynajmniej do końca maja 2022 roku.

Na konkurs powinien być wysłany tylko jeden (ostatni tom) kroniki, chyba że będzie tak, iż jeden rok będzie opisany w poprzednim tomie a bieżący w nowym, wtedy mogą być nadesłane obydwa tomy lub kronika uczestniczy w konkursie po raz pierwszy.

Kryteria oceny kroniki:

Koncepcja kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP
Stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk
Poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych
Autentyczność i obiektywizm zapisów
Poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów
Poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego
Materiały uzupełniające (zdjęcia, mapy, wykresy i wycinki prasowe)
Styl tekstów i poprawność językowa
Chronologia oraz ciągłość zapisów.
Powyższe kryteria mają odzwierciedlenie w Karcie Oceny Kronik na etapie wojewódzkim w 2022r.

Najlepsze kroniki i opracowania zostaną zgłoszone do Konkursu na szczeblu krajowym. Prosimy o zainteresowanie Konkursami OSP i Oddziału Związku OSP RP.

Jednocześnie informujemy, że niezależnie trwa „Konkurs na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące pożarnictwa”. Zgłoszenia na ww. Konkurs należy przesyłać bezpośrednio do Zarządu Głównego Związku OSP RP, a do OW ZOSP RP przesłać tylko kopię zgłoszenia.

Poniżej udostępniamy wzór karty zgłoszenia na konkurs oraz do wglądu kartę oceny kroniki dla jury.

O terminach i miejscach podsumowań etapów wojewódzkiego i centralnego informować będziemy w terminie późniejszym.

Do pobrania:
Karta oceny kroniki na etapie wojewódzkim
Karta zgłoszenia Kroniki na konkurs
Karta zgłoszenia pracy na Konkurs „Z dziejów OSP…”

 

 Pliki do pobrania pod adresem- http://zosprp.poznan.pl/2022/05/31/9786/