Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Stawiszynie.

Tegoroczne Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka odbyły się 8 maja 2022r. w Stawiszynie w powiecie Kaliski. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą koncelebrowaną, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Damiana Bryla – Ordynariusza Diecezji Kaliskiej. Następnie uczestnicy, zaproszeni goście, przedstawiciele władz, parlamentarzyści oraz 108 pocztów sztandarowych z Wielkopolski udali się w uroczystym przemarszu na tamtejszy rynek. Defiladzie towarzyszyła orkiestra Dęta Miasta i Gminy Stawiszyn pod batutą kapelmistrza Mariusza Pawlaka. Dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka druhowi Eugeniuszowi Grzeszczakowi. Wszystkich przybyłych powitał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Krzysztof Grabowski. Na rynku odbyła się część oficjalna obchodów, na której wciągnięto flagę państwową na maszt, odegrano hymn państwowy i związkowy, poświecono nowy wóz bojowy OSP Stawiszyn, a także wręczono medale i odznaczenia zasłużonym druhom, m.in. wreczono Złoty Znak Związku, Medale Bolesława Chomicza, Medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego i Semper Vigilant.

Odznakę honorową „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” otrzymał dh Ireneusz Małecki z Gostynia, ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OSP RP otrzymał dh Stanisław Figielek z Gostynia , a z kolei ODZNAKĄ HONOROWĄ OW ZOSP RP „SEMPER VIGILANT”  odznaczniy został dh Andrzej  Kubiak z Gostynia.

Fot. M. Judasz, Ewelina Samulak-Andrzejczak.