Nadanie sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pępowie

3 maja 2022r.  przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu uczestniczyli w uroczystości nadania sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pępowie, połączonej z 231 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-maja.

Tę wyjątkową uroczystość rozpoczęto Mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny i strażaków w kościele pw. św. Jadwigi w Pępowie, którą celebrował proboszcz parafii - ks. Andrzej Drobiński.  Po nabożeństwie, uczestnicy wspólnie przemaszerowali pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie wygłoszono okolicznościowe przemówienia oraz złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Następnie wszyscy udali się na plac przy remizie OSP, gdzie nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru, wbijanie pamiątkowych gwoździ, a następnie przekazanie go Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pępowie.

Po części oficjalnej licznie przybyłych uczestników zaproszono na strażacki festyn.