V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

W niedzielę, 3 kwietnia 2022r. w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, którego prezesem wojewódzkim został Eugeniusz Grzeszczak.

W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele powiatów z całej Wielkopolski, a także m.in.: prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, posłowie Andrzej Grzyb, Krzysztof Paszyk i Tadeusz Tomaszewski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego -  Marek Woźniak, wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak. 

Sprawozdanie z 5-cio letniej działalności Zarządu Wojewódzkiego przedstawił prezes Eugeniusz Grzeszczak. Wielkopolskim strażakom ogromne słowa uznania i podziękowania kierował prezes Waldemar Pawlak oraz poseł Andrzej Grzyb, dziękując za przekazanie sprzętu dla ukraińskich strażaków. Nie zapomniano również o zmarłym w czasie kadencji prezesie Stefanie Mikołajczaku. 

Podczas trwania Zjazdu zatwierdzono nowe władze w Wielkopolsce. Prezesem wojewódzkim został Eugeniusz Grzeszczak, a funkcję wiceprezesa przejęli: Krzysztof Grabowski, Grzegorz Marszałek, Andrzej Piaskowski, Tadeusz Tomaszewski i Andrzej Woźnicki. Sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego wybrano Piotra Opasa, z kolei przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Roman Rabcewicz, a przewodniczącym Sądu Honorowego - Andrzej Cholewicki. Przedstawicielami Wielkopolski w Zarządzie Głównym ZOSP RP zostali: Krzysztof Fojt, Eugeniusz Grzeszczak, Ryszard Kubiak, Piotr Opas, Zbigniew Serbiak i Henryk Żok.

Delegaci na Zjazd wybrali również 18 delegatów na Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Wśród grona delegatów znalazł się prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu- Andrzej Małecki. 

Podczas Zjazdu wręczono również liczne medale i odznaczenia, a wśród nich Złote Znaki Związku, medale honorowe im. Bolesława Chomicza, medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznakę honorową Semper Vigilant, odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” oraz Krzyż Rycerski Św. Floriana „Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia”. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy.

Fot. Henryk Żok, Jarosław Krzemiński, Jerzy Orchowski.