Zmarł Prezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu śp. Druh Stefan Mikołajczak

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 1 kwietnia 2019 r.
odszedł na wieczną wartę ze strażackich szeregów

Śp. Druh STEFAN MIKOŁAJCZAK

Wiceprezes Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego
im. generała Stanisława Taczaka

http://www.zosprp.poznan.pl/aktualnosci.php/1840_z_ogromnym_zalem_zawiadamiamy_ze_dnia_1_kwietnia_2019_r_odszedl_ze_strazackich_szeregow_na_wieczna_w.html