IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

W dniu 17 września 2016r. odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Tym samym zakończyła się kadencja Zarządu na lata 20011-2016.

Wśród zaproszonych gości Zjazdu byli:

  • dh Stefan Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
  • dh Stanisław Wolniczak – Członek Zarządu Głównego, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie
  • mł. bryg. Tomasz Banaszak – Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu
  • Robert Marcinkowski - Starosta Powiatu gostyńskiego
  • Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu gostyńskiego

Podsumowania działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dokonał ustępujący Prezes dh Grzegorz Marszałek. Oceny działalności Zarządu dokonała Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium co przegłosowano jednogłośnie. Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do wyboru nowych władz na kolejną kadencję na lata 2016-2021.

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu został wybrany dh Andrzej Małecki.

Skład Prezydium i Zarządu przedstawia się następująco:

  • Prezes - dh Andrzej Małecki
  • V-ce Prezes - dh. Grzegorz Marszałek
  • V-ce Prezes - dh Andrzej Dorsz
  • V-ce Prezes - dh Roman Danielczyk
  • Sekretarz - dh Ireneusz Małecki
  • Skarbnik - dh Mirosław Maćkowiak
  • Członek Prezydium - dh Ryszard Giera
  • Członek Prezydium - dh Jan Duda
  • Członek Prezydium - dh Mieczysław Dębowiak
  • Członek Prezydium - dh Piotr Curyk
  • Członek Prezydium - dh Wiesław Glapka
  • Członek Prezydium - mł. bryg. Tomasz Banaszak
  • Członek Zarządu - ks. Michał Kulig - kapelan strażaków powiatu gostyńskiego
  • Członek Zarządu - dh Paweł Duda
  • Członek Zarządu - dh Mariusz Klemczak
  • Członek Zarządu - dh Barbara Gryczka
  • Członek Zarządu - dh Piotr Kuliński
  • Członek Zarządu - dh Stanisław Snela
  • Członek Zarządu - dh Andrzej Mirecki
  • Członek Zarządu – dh Michał Pohl
  • Członek Zarządu - dh Włodzimierz Kulski
  • Członek Zarządu - dh Jerzy Wendzonka
  • Członek Zarządu - dh Andrzej Szymkowiak

Wybrano także Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego ZOSP:

  • Przewodniczący - dh Stanisław Figielek
  • Wiceprzewodniczący - dh Grzegorz Wabiński
  • Sekretarz - dh Adam Urbański
  • Członek - dh Jacek Wojciechowski
  • Członek - dh Bronisław Wojtkowiak
  • Członek - dh Zbigniew Kędziora
  • Członek - dh. Krzysztof Nyczka

IV Zjazd dokonał również wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, którymi zostali:

  • dh Andrzej Małecki
  • dh Grzegorz Marszałek

Delegatami na Zjazd Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wybrani zostali:

  • dh Andrzej Małecki
  • dh Grzegorz Marszałek
  • dh Grzegorz Wabiński
  • dh Włodzimierz Kulski

Zaproszeni goście dziękowali strażakom za zaangażowanie w działaniach ratowniczych w obronie mienia i życia mieszkańców powiatu gostyńskiego oraz życzyli dalszych sukcesów i satysfakcji ze społecznej służby dla drugiego człowieka.