Zakończenie roku Taczaka

27 grudnia 2012 r. w Mieszkowie w 94 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego zakończono Wielkopolskie Obchody Roku gen. Stanisława Taczaka. Nad uroczystościami w Mieszkowie patronat honorowy przyjął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz województwa wielkopolskiego – członek Zarządu Krzysztof Grabowski oraz radny Sejmiku – Jan Grzesiek. Przedstawiciel Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie Zbigniew Serbiak, Przedstawiciele Zarządu Oddziału Woj. Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu im. Gen. Stanisława Taczaka wiceprezes Grzegorz Marszałek, sekretarz Oddziału Edward Kozupa, członek prezydium Tomasz Krawczyk. Starosta powiatu jarocińskiego Mikołaj Szymczak, wicestarosta powiatu gostyńskiego Janusz Sikora. Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie bryg. Kazimierz Cieślak, dowódca 16 jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. Gen. Stanisława Taczaka ppłk Andrzej Galan, prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych, Gminnych, Miejsko – Gminnych oraz burmistrzowie, wójtowie, okolicznych gmin.

W uroczystościach wzięło udział 58 organizacji i instytucji z 16 gmin, 7 powiatów. 47 pocztów sztandarowych w tym 3 proporce organizacji młodzieżowych MDP oraz ZHP. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe z 34 OSP, 4 Szkół, 3 Bractw Kurkowych, Kombatantów, Wojska, Komendy PSP w Jarocinie oraz Grupa Rekonstrukcyjna Powstańców Wielkopolskich w Mieszkowie. Poza tym uroczystości towarzyszyli  zaproszeni goście, potomkowie powstańców wielkopolskich oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną w miejscowym kościele pw. św. Wawrzyńca przez księdza prałata Jana Stanisławskiego, oraz proboszcza parafii ks. Eugeniusza Kiszkę. Po zakończonym nabożeństwie w rytm orkiestry dętej z Książa Wielkopolskiego przemaszerowano na rynek pod pomnik gen. Stanisława Taczaka. Oficjalnego powitania dokonał burmistrz Jarocina – Stanisław Martuzalski, a okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta powiatu jarocińskiego Mikołaj Szymczak. Następnie odczytano apel poległych, a pamięć powstańców uczciła salwa honorowa kompani wojska polskiego z Jarocina oraz wystrzał armatni w wykonaniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Mieszkowa. Następnie przybyłe delegację złożyły wiązanki i zapaliły znicze.

Dalsze obchody odbywały się w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie, gdzie dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez wnuka gen. Taczaka Pana Jerzego Gogołkiewicza, Panią Marię Musielę Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Panią Agnieszkę Borkiewicz dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin goście zapoznali się z ekspozycją. Pan Jerzy Gogołkiewicz podarował do zbiorów Izby sztućce, z których korzystał generał Stanisław Taczak. Izba Pamięci powstała dzięki zaangażowaniu szefa Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich kolegi Wojciecha Koterby, członków Grupy oraz Pań dokonujących otwarcia.

Wicestarosta gostyński Janusz Sikora oraz burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk podarowali obrazy z uroczystości wręczenia sztandaru OSP w Pogorzeli z 27 czerwca 1937 gen. Stanisława Taczaka, zdjęcia wykonane zostały przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie, zaś Grzegorz Marszałek wręczył obraz namalowany przez Krzysztofa Paradysza zatytułowany „Wymarsz Powstańców Wielkopolskich”.

W uroczystościach w Mieszkowie brali także udział strażacy z powiatu gostyńskiego na czele z dh Grzegorzem Marszałkiem – Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu.