III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

W dniu 14 kwietnia 2012 roku odbył się III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego.

Zjazd zaszczyciło wielu znakomitych gości, wśród których był dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci z powiatu gostyńskiego, którzy zaakcentowali tam swój udział. Dh Jacek Mostowy zasiadał w Prezydium Zjazdu, a dh Grzegorz Wabiński w Komisji Wyborczej Zjazdu.

Po przedstawieniu sprawozdań w dyskusji swoje wystąpienie miał również dh Grzegorz Marszałek, który przedstawił sprawę dofinansowywania zakupów nowych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP.

W drugiej części Zjazdu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sadu Honorowego oraz delegatów na Zjazd Krajowy Związku OSP RP. Prezesem Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego wybrano ponownie dh Stefana Mikołajczaka a dh Grzegorz Marszałek został wybrany Wiceprezesem. Dh Roman Danielczyk został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego. W skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wszedł  dh Włodzimierz Kulski.

Jednym z delegatów na Zjazd Krajowy został dh Grzegorz Marszałek.