Informacje programowe i organizacyjne Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na 2012 rok

Podajemy informacje organizacyjne dotyczące:

 • wybranych imprez programowych naszego oddziału propagujących ochronę przeciwpożarową planowanych w roku 2012,
 • trybu składania wniosków na odznaczenia Związku OSP RP w roku 2012,
 • tryb składania wniosków o nadanie sztandarów dla OSP,
 • trybu składania wniosków o nadanie tytułów honorowych (zmieniony wyjątkowo ze względu na III Zjazd OW ZOSP RP):
  • „Wielkopolskiego Strażaka Roku 2011”,
  • „Wielkopolskiego Działacza Związku OSP RP Roku 2011”,
  • „Wielkopolskiej OSP Roku 2011”.

KONKURS PLASTYCZNY (2011/2012)

 1. Prace plastyczne na eliminacje wojewódzkie Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” przyjmujemy do 16.01.2012 r. Każda z prac na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 2. Prosimy, aby zgłoszenie było przesłane również w formie elektronicznej (tabelka w pliku EXCEL).
 3. BARDZO PROSIMY O RZETELNE WYPEŁNIANIE DANYCH NA METRYCZKACH ORAZ W PLIKU EXCEL i zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywanie prawidłowych pełnych nazw placówek oświatowych oraz innych, w których młodzież tworzy prace, imion, nazwisk i danych kontaktowych.
 4. ORGANIZATOR POSZCZEGÓLNYCH ELIMINACJI MOŻE PRZESŁAĆ NA SZCZEBEL WYŻSZY OD 1 DO 5 PRAC W KAŻDEJ GRUPIE WIEKOWEJ, CZYLI NIE WIECEJ NIŻ 30 PRAC.

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE XXXV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 2012

 1. Po odbyciu eliminacji powiatowych należy zgłosić laureatów pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej (karta uczestnika i protokół) oraz przesłać do biura ZOW ZOSP RP w Poznaniu sprawozdania z przebiegu eliminacji na kolejnych szczeblach organizacyjnych w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2012.
 2. Na eliminacje wojewódzkie, które planujemy w dniu 21.04.2012 r. (sobota) w Racocie (powiat kościański) przyjeżdżają laureaci pierwszych miejsc z każdej grupy wiekowej eliminacji powiatowych oraz jeden opiekun.

Delegacja z powiatu wraz z kierowcą może liczyć maksymalnie 5 os.

V MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PSP I OSP

 1. Planowany termin 28.04.2012 r. (sobota) Miejsce rozpoczęcia: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zawody rozegrane zostaną na terenie gmin Gołuchów oraz Pleszew.
 2. Karty zgłoszenia oraz bardziej szczegółowe informacje organizacyjne dot. mistrzostw będą podane w terminie późniejszym oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego.

XIII WIELKOPOLSKI RAJD MDP

Planowane miejsce powiat międzychodzki, planowany termin w trakcie uzgodnień.

XIV FINAŁ WOJEWÓDZKI XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRONIK I XIX KONKURSU NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA I RELACJE „Z DZIEJÓW OSP”.

 1. Planowany termin i miejsce: 08.09.2012 r. (sobota), Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie (powiat pleszewski).
 2. Na kroniki, pamiętniki, wspomnienia i relacje z dziejów OSP czekamy w Biurze Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu do dnia 31 lipca 2012 r. Zgłoszenia do konkursów należy dokonywać za pośrednictwem oddziałów powiatowych Związku OSP RP.
 3. Ta sama kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem, że nowe zapisy obejmują minimum dwa lata. Oceniane będą kroniki, w których zapisy zawierają informacje z działalności przynajmniej do końca maja 2012 roku.
 4. Karty zgłoszenia oraz bardziej szczegółowe informacje organizacyjne będą podane w terminie późniejszym oraz zostaną ogłoszone na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego.

WOJEWÓDZKIE ZAWODY MDP WG CTIF

Planowane miejsce Wolsztyn. (termin w trakcie uzgodnień).

INFORMACJA - Wiek zawodników MDP wg CTIF na zawody wojewódzkie w 2012 roku (prosimy o zapoznanie)

WOJEWÓDZKIE ZAWODY OSP WG CTIF

Prosimy o zgłaszanie chętnego powiatu do zorganizowania tego zadania.

Podstawowe informacje organizacyjne dotyczące planowanych zawodów dla MDP i OSP wg CTIF zostaną podane po posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Województwa Wielkopolskiego, które odbędzie się w pierwszej połowie grudnia br.

Informacje o pozostałych imprezach programowych propagujących ochronę przeciwpożarową organizowanych w trakcie roku kalendarzowego będą podawane na bieżąco.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ODZNACZENIA ZWIĄZKU OSP RP W ROKU 2012

 1. Ze względów proceduralnych prosimy, aby wnioski na odznaczenia, które będą wręczane z okazji Dnia Strażaka 2012 były dostarczone do biura ZOW ZOSP RP w Poznaniu w terminie do 31.01.2012 r.
 2. Termin ten dotyczy: Złotego Znaku Związku OSP RP, Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza, odznaczeń dla zbiorowości oraz Odznaki „SEMPER VIGILANT”.

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW O NADANIE TYTUŁÓW HONOROWYCH:

 • „Wielkopolskiego Strażaka Roku 2011”,
 • „Wielkopolskiego Działacza Związku OSP RP Roku 2011”,
 • „Wielkopolskiej OSP Roku 2011”.

Wyjątkowo ze względu na III Zjazd OW ZOSP RP ulega przyspieszeniu wg informacji jak poniżej.

Kandydatów do nadania honorowych tytułów, mogą zgłaszać do Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP na drukach znajdujących się na stronie internetowej (wg informacji poniżej):

 • władze statutowe OSP i Związku OSP RP określonego szczebla,
 • organy samorządów terytorialnych.

Wnioski o nadanie honorowych tytułów należy składać do dnia 17 lutego 2012 r., do Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych) ZOSP RP.

Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP po dokonaniu oceny wniosków rekomendują po jednym kandydacie do nadania honorowych tytułów właściwemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP do dnia 27 lutego 2012 r.

Zarządy Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP dokonują oceny otrzymanych wniosków i rekomendują w terminie do 7 marca 2012 r. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego po jednej kandydaturze do nadania każdego z honorowych tytułów.