Tragiczna śmierć druha Piotra

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w nocy z soboty na niedzielę (z 10 na 11 grudnia 2011r.) zginął tragicznie dh Piotr Duda – członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi.

śp. dh Piotr Duda

Wywodzący się z rodziny o bogatych tradycjach strażackich śp. dh Piotr Duda, wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi w 2004 roku.  Do 16 roku życia brał czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz turniejach wiedzy pożarniczej jako członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Krobia.  Po ukończeniu 18 roku życia, dh Piotr rozpoczął cykl szkoleń pożarniczych, kończąc m.in. kursy: podstawowy (szeregowych), kierowania ruchem, radiooperatorów, operatorów sprzętu ratownictwa drogowego, dowódców czy wreszcie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warto podkreślić, że często kończył je z wyróżnieniem, co było dla niego jeszcze większą mobilizacją do działania i podnoszenia własnych kwalifikacji.  Św. pamięci dh Piotr brał udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych, ratując życie i mienie innych osób. (w 2010 i 2011 roku, był w czołówce strażaków OSP Krobia, którzy najczęściej ratowali ludzkie życie i mienie).

W lutym 2011 roku dh Piotr Duda został wybrany członkiem Zarządu OSP Krobia, pełniąc funkcje jego Sekretarza.  Warto również podkreślić, ze pomimo młodego wieku, śp. dh Piotr był inicjatorem współpracy z młodzieżą, angażując młodych druhów do pracy na rzecz jednostki i przygotowując ich do zawodów sportowo-pożarniczych. W swojej strażackiej służbie śp. dh Piotr uczestniczył w licznych uroczystościach państwowych, kościelnych i związkowych, zapewniając najczęściej bezpieczeństwo osób, uczestniczących w uroczystościach.

Bycie strażakiem, było dla niego nie tylko kwestią powołania, ale również pasji. Choć był najmłodszym z druhów, którzy uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wzbudzał wielokrotnie podziw i uznanie w oczach kolegów. To on często podpowiadał gdzie podać prąd wody, jak udzielić pomocy poszkodowanemu czy też jak rozmieścić nowy sprzęt w pojazdach, aby zminimalizować czas jego przygotowania do użycia.

W ostatnim czasie dh Piotr podjął decyzje o wstąpieniu w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Niestety swoich życiowych planów śp. dh Piotr Duda już nie zrealizuje. Przeszedł na wieczną wartę, zaledwie w wieku 19 lat, ginąc w wypadku w drodze do strażackiej remizy, z której miał się udać do akcji by udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę 14 grudnia 2011r. o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym w Krobi.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składa
Prezes dh Grzegorz Marszałek wraz z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu