III Zjazd Oddziału Powiatowego

W dniu 17 września 2011r. odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Tym samym zakończyła się kadencja Zarządu na lata 2006-2011.

Wśród zaproszonych gości Zjazdu byli:

 • dh Stefan Mikołajczak – Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu,
 • dh Jan Solak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rawiczu,
 • dh Stanisław Wolniczak – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie,
 • st. bryg. Krzysztof Łoniewski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu,
 • Janusz Sikora – Wicestarosta
 • Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu gostyńskiego

Podsumowania działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dokonał ustępujący Prezes dh Grzegorz Marszałek. Oceny działalności Zarządu dokonała Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium co przegłosowano jednogłośnie. Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do wyboru nowych władz na kolejną kadencję na lata 2011-2016.

Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu ponownie został wybrany
dh Grzegorz Marszałek.

Skład Prezydium i Zarządu przedstawia się następująco:

 1. Prezes – Grzegorz Marszałek
 2. Wiceprezes – Włodzimierz Kulski
 3. Wiceprezes – Wiesław Glapka
 4. Wiceprezes – Jacek Mostowy
 5. Sekretarz – Marian Radecki
 6. Skarbnik – Mirosław Maćkowiak
 7. Członek prezydium – Bolesław Lipowicz
 8. Członek prezydium – Jan Duda
 9. Członek prezydium – Mieczysław Dębowiak
 10. Członek prezydium – Piotr Curyk
 11. Członek prezydium – Andrzej Małecki
 12. Członek prezydium – Krzysztof Łoniewski
 13. Członek zarządu – Paweł Duda
 14. Członek zarządu – Stanisław Janowski
 15. Członek zarządu – Leszek Kamiński
 16. Członek zarządu – Piotr Kuliński
 17. Członek zarządu – Ireneusz Małecki
 18. Członek zarządu – Henryk Mendyka
 19. Członek zarządu – Michał Pohl
 20. Członek zarządu – Stanisław Snela
 21. Członek zarządu – Jerzy Wendzonka
 22. Członek zarządu – Mieczysław Wołk
 23. Członek zarządu – ks. Michał Kulig

Wybrano także Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego ZOSP:

 • Przewodniczący – Roman Danielczyk
 • Wiceprzewodniczący – Stanisław Figielek
 • Sekretarz – Grzegorz Wabiński
 • Członek – Barbara Nadstawek
 • Członek – Stefan Śląski
 • Członek – Zbigniew Kędziora
 • Członek – Krzysztof Nyczka

III Zjazd dokonał również wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, którymi zostali:

 • dh Grzegorz Marszałek
 • dh Włodzimierz Kulski

Delegatami na Zjazd Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu wybrani zostali:

 • dh Grzegorz Marszałek
 • dh Jacek Mostowy
 • dh Roman Danielczyk
 • dh Grzegorz Wabiński

Zaproszeni goście dziękowali strażakom za zaangażowanie w działaniach ratowniczych w obronie mienia i życia mieszkańców powiatu gostyńskiego oraz życzyli dalszych sukcesów i satysfakcji ze społecznej służby dla drugiego człowieka.