X Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gostyniu

W dniu 16 kwietnia 2011r. odbył się X Zjazd Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gostyniu. W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele i delegaci z jednostek ochotniczych straży pożarnych wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, które odbywały się w miesiącu styczniu i lutym br. Na Zjeździe wybrano nowe władze Zarządu Oddziału MG ZOSP RP na kolejną kadencję (lata 2011-2016).

Skład Prezydium nowego Zarządu przedstawia się następująco:

 • Prezes – Jacek Mostowy
 • Wiceprezes – Leszek Kamiński
 • Wiceprezes – Mirosław Maćkowiak
 • Wiceprezes – Marian Radecki
 • Skarbnik – Andrzej Szymkowiak
 • Sekretarz – Jacek Sowiński
 • Komendant MG ZOSP RP – Roman Danielczyk
 • Członkowie:
  • Zdzisław Zimny
  • Jerzy Woźniakowski
  • Leszek Borowczyk
  • Andrzej Dorsz
  • Kazimierz Walenty Kordus

Strażakom, którzy nie zostali wybrani do nowego Zarządu złożono podziękowania wręczając im okolicznościowe dyplomy.

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

 • Grzegorz Marszałek – członek Prezydium Zarządu Woj. ZOSP RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
 • Jerzy Woźniakowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu
 • Jerzy Kulak – Burmistrz Gostynia
 • bryg. Krzysztof Łoniewski – Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu
 • ks. Michał Kulig – kapelan strażaków powiatu gostyńskiego
 • Andrzej Maćkowiak – Komendant Straży Miejskiej w Gostyniu
 • Pani Monika Bielka
 • Pan Franciszek Nowacki