Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 25 marca 2010r. w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W turnieju brało udział 31 uczestników wyłonionych z eliminacji gminnych. Turniej rozgrywano w trzech grupach wiekowych: grupa I szkoły podstawowe, grupa II gimnazjum i grupa III szkoły ponadgminazjalne.

Celem OTWP jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciw pożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po sprawdzeniu testów do drugiego etapu finałowego zakwalifikowano po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej. W tym etapie uczestnicy odpowiadali ustnie na wylosowane zestawy pytań. Jedno pytanie dotyczyło omówienia przypisanego do zestawu pytań sprzętu pożarniczego.

Wyniki eliminacji powiatowych Turnieju przedstawiają się następująco:

Grupa I (szkoły podstawowe):

 1. miejsce - Jagoda Szczepaniak - Borek Wlkp.
 2. miejsce - Milena Mazur - Borek Wlkp.
 3. miejsce - Marcin Pawlak - Piaski
 4. miejsce - Agata Małecka - Pępowo
 5. miejsce - Jędrzej Grzebisz - Piaski

Grupa II (gimnazjum):

 1. miejsce - Witold Matuszewski - Borek Wlkp.
 2. miejsce - Jędrzej Skorupka - Gostyń
 3. miejsce - Aleksander Nowak - Gostyń
 4. miejsce - Natalia Grzebisz - Piaski
 5. miejsce - Patrycja Wabińska - Pępowo

Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):

 1. miejsce - Paweł Pawlak - Krobia
 2. miejsce - Piotr Małecki - Pępowo
 3. miejsce - Michał Dworczak - Piaski
 4. miejsce - Dominik Snela - Pępowo
 5. miejsce - Paweł Nyczka - Pogorzela

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu. Współorganizatorem eliminacji powiatowych Turnieju była Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu.