10-lecie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu

W dniu 20 lutego 2010r. w Domu Strażaka w Piaskach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia działalności Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu.

Na rozpoczęcie uroczystości odśpiewano hymn związkowy. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu dh Grzegorz Marszałek, który powitał zaproszonych i przybyłych na uroczystość gości w osobach:

 • dh Stanisława Wolniczaka – członka Prezydium Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Poznaniu
 • ks. prałata Konrada Kaczmarka – kapelana strażaków Archidiecezji Poznańskiej
 • bryg. Roberta Barana – Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie
 • bryg. Krzysztofa Łoniewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu
 • Pana Janusza Sikorę – Wicestarostę Gostyńskiego
 • Pana Roberta Marcinkowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu
 • Panią Elżbietę Palkę
 • kom. Pawła Rutkiewicza z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu
 • dh Mariana Matylę – Honorowego Komendanta Gminnego ZOSP RP
 • dh Seweryna Maćkowiaka – Honorowego Komendanta MG ZOSP RP
 • dh Andrzeja Szwarczyńskiego
 • Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu
 • dh Damiana Pachurkę – Prezesa OSP w Bodzewie
 • dh Stanisława Matuszaka – Prezesa OSP w Piaskach
 • dh Daniela Mazura – Prezesa OSP w Jeżewie
 • Pana Jerzego Różańskiego – Przedstawiciela Nadleśnictwa Piaski
 • Pana Jana Nawrota – Dyrektora Domu Kultury w Piaskach

oraz pozostałych zaproszonych gości i wszystkich strażaków członków poszczególnych Zarządów Powiatowych.

Po powitaniu uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków - członków Prezydium, Zarządu oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Następnie Prezes przedstawił działalność Zarządów począwszy od Tymczasowego Zarządu Powiatowego ZOSP do aktualnie urzędującego. Był to obszerny materiał z działalności poparty prezentacją multimedialną co bardziej było przystępne dla słuchających. Dziesięć lat działalności to wiele czasu poświęconego przez działaczy na organizację i przeprowadzenie konkursów plastycznych, turniejów wiedzy pożarniczej, halowych turniejów, rajdów i obozów MDP, obchodów Dnia Strażaka, szkoleń, zawodów sportowo-pożarniczych itp. Wykonywano także wiele innych zadań statutowych związanych z działalnością jednostek OSP.

Uroczystość była również okazją do podziękowania strażakom za działalność w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Otrzymali oni statuetki z podziękowaniami oraz okolicznościowe medale wykonane z okazji 10-lecia Oddziału Powiatowego.

Medal 10-lecie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu

Podziękowania w formie statuetek wręczono również osobom współpracującym z Zarządem, a okolicznościowe podziękowania – dyplomy wręczono instytucjom i zakładom wspierającym działalność naszego Zarządu.

Wiele podziękowań za dotychczasową działalność oraz życzeń na dalsze lata działalności przekazali w swoich wystąpieniach zaproszeni goście.

Uroczystość 10-lecia Oddziału Powiatowego uświetnił koncert zespołu "PIASKOWIANIE".