Pielgrzymka Służb Mundurowych Borek Wlkp. 2009

W dniu 1 lipca 2009r. odbyła się kolejna, tym razem VI Pielgrzymka Służb Mundurowych do Matki Pocieszenia na Zdzieżu w Borku Wielkopolskim. Uczestnicy pielgrzymki zebrali się o godz. 18:15 przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury skąd wymaszerowali na uroczyste nabożeństwo do lasku obok Sanktuarium, w którym znajduje się ołtarz polowy.

Na boreckim rynku delegacje złożyły kwiaty przed Figurą Matki Boskiej i obrazem Jana Pawła II. Po przybyciu na Zdzież delegacja Bractwa Kurkowego z Borku Wlkp. złożyła kwiaty przed Tablicami Pamiątkowymi w Sanktuarium, a młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Karolewie na grobach poległych Powstańców Wielkopolskich. Uroczyste nabożeństwo poprowadził kapelan strażaków Archidiecezji Poznańskiej ks. Konrad Kaczmarek.