X Wojewódzki Rajd MDP Zimnowoda-Borzęciczki

W dniu 16 maja 2009r. odbył się jubileuszowy X Wojewódzki Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym rywalizowało 47 drużyn. Trasa rajdu przebiegała na terenie gmin: Borek Wielkopolski, Pogorzela i Koźmin. Od wczesnych godzin rannych do pięknie utrzymanych obiektów Domu Pomocy Społecznej zjeżdżała młodzież wraz z opiekunami z odległych krańców Wielkopolski.

Imprezę zaszczyciło wielu dostojnych gości m.in. :

 • Prezes Honorowy Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu Władysław Wesołowski
 • Główna Księgowa Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP Łucja Prożalska
 • Instruktor ds. Kultury Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Maciej Tomasik
 • członkowie Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Województwa Wielkopolskiego: Grzegorz Niwiński, Edward Kozupa, Zbigniew Serbia, Włodzimierz Kulski, Roman Danielczyk
 • Wicestarostowie Powiatu gostyńskiego i Krotoszyńskiego: Janusz Sikora, Krzysztof Kaczmarek
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie – mł.bryg. Tomasz Nieciejewski
 • Zastępca Komendanta PSP w Gostyniu –st. kpt. Tomasz Banaszak
 • Burmistrzowie Miast: Marian Jańczak (Borek Wlkp.), Piotr Curyk (Pogorzela), Maciej Bratborski (Koźmin Wlkp.)
 • Przewodniczący Rad Miejskich: Roman Kręciołek (Borek Wlkp.), Justyn Zaradniak (Koźmin Wlkp.)
 • przedstawiciele Nadleśnictwa Piaski: Jerzy Różański, Artur Poświatowski, Krzysztof Serek
 • prezesi powiatowych i gminnych zarządów OSP RP
 • Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie Grażyna Wira
 • Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Borzęciczkach Barbara Zakrzewska

Głównymi organizatorami rajdu byli: Zarząd Oddziału Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu, Nadleśnictwo Piaski, Zarządy Oddziałów Powiatowych w Gostyniu i Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Gostyniu, Urząd Miejski w Borku Wlkp., Zarządy Oddziałów Gminnych w Borku Wlkp., Pogorzeli i Koźminie Wlkp. oraz Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie i Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Borzęciczkach oraz jednostki OSP: Jeżewo, Karolew, Borek Wlkp., Bruczków, Zalesie, Strumiany, Borzęciczki, Koźmin Wlkp. i Gościejew.

Pracami w/w organizacji kierował Grzegorz Marszałek – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Borku Wlkp., a sędzią głównym rajdu – Artur Paździerski – Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp.

Uczestnicy Rajdu mieli do pokonania trasę o długości ok. 6 km. w malowniczym terenie nadleśnictwa Piaski. Dla uczestników przygotowano do rozegrania 5 konkurencji: sprawnościowe, śpiewanie hymnu strażackiego, piosenki rajdowej, turystyczna i ratownictwa przedmedycznego.

Utrudnieniem w realizacji programu rajdu była deszczowa aura, jednakże uczestnicy dzielnie znosili chłód i opady deszczu zaliczając kolejne konkurencje. Organizatorzy rajdu starali się zorganizować lokale do rozegrania niektórych konkurencji. Śpiewanie hymnu strażackiego i piosenki rajdowej odbyło się w kościele w Borzęciczkach, dzięki uprzejmości miejscowego proboszcza, który wspólnie z uczestnikami odmówił modlitwę w intencji strażaków. Modlitwa ks. proboszcza i śpiewy w kościele przyniosły pozytywny skutek. Deszcz przestał padać i zakończenie rajdu przed pałacem w Borzęciczkach (w których mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) odbyło się przy słonecznej pogodzie.

Wyniki poszczególnych konkurencji rajdu przedstawiają się następująco:

W ogólnej klasyfikacji:

 1. miejsce zajęła drużyna z Tłokini Wielkiej
 2. miejsce zajęła drużyna z Borzęciczek
 3. miejsce zajęła drużyna z Wycisłowa
 4. miejsce zajęła drużyna z Borku Wlkp.
 5. miejsce zajęła drużyna z Zielińca

W konkursie sprawnościowym:

 1. miejsce zajęła drużyna z Tłokini Wielkiej
 2. miejsce zajęła drużyna z Borzęciczek
 3. miejsce zajęła drużyna z Pępowa (chłopcy)
 4. miejsce zajęła drużyna z Wycisłowa
 5. miejsce zajęła drużyna z Zielińca

W konkursie "Znamy i śpiewamy hymn Związku OSP":

 1. miejsce zajęła drużyna z Czermina
 2. miejsce zajęła drużyna z Pępowa (dziewczynki)
 3. miejsce zajęła drużyna z Chełmc
 4. miejsce zajęła drużyna z Tłokini Wielkiej
 5. miejsce zajęła drużyna z Babkowic

W konkursie "Piosenka Rajdowa":

 1. miejsce zajęła drużyna z Czermina
 2. miejsce zajęła drużyna z Chełmc
 3. miejsce zajęła drużyna z Gębic
 4. miejsce zajęła drużyna z Borku Wlkp.
 5. miejsce zajęła drużyna z Pępowa (dziewczynki)

W konkursie turystycznym:

 1. miejsce zajęła drużyna z Wycisłowa
 2. miejsce zajęła drużyna z Tłokini Wielkiej
 3. miejsce zajęła drużyna z Bruczkowa I
 4. miejsce zajęła drużyna z Borzęciczek (SOS-W)
 5. miejsce zajęła drużyna z Rajska

W konkursie "Młody ratownik medyczny":

 1. miejsce zajęła drużyna z Czermina
 2. miejsce zajęła drużyna z Jeżewa II
 3. miejsce zajęła drużyna z Borzęciczek
 4. miejsce zajęła drużyna z Goliny II
 5. miejsce zajęła drużyna z Borku Wlkp.

Szczegółowe wyniki rajdu w załączniku.

ZałącznikWielkość
Klasyfikacja ogólna361.15 KB
Klasyfikacja - konkurencje sprawnościowe367.22 KB