X Wielkopolski Rajd MDP - informacje

1. Cel rajdu:

doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki, poznawanie historii kraju i regionu, poznawanie zabytków, poznawanie i pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony, pogłębianie wiedzy w dziedzinie pożarnictwa.

2. Termin i miejsce:

16 maja 2009 (Sobota). Przyjazd drużyn 9.00 - 9.30 teren Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie - Gmina Borek Wlkp.

3. Uczestnicy:

  • dzieci i młodzież w wieku od 12-16 lat
  • członkowie Młodzieżowych i Harcerskich Drużyn Pożarniczych

4. Zgłoszenia:

zgłoszenia drużyn należy przesłać do 8 maja 2009 na adres:

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ul. Norwida 14
60-867 Poznań

Uczestników obowiązuje wpłata 5 zł od osoby

Nr konta bankowego: BZ WBK 3/Poznań 40 1090 1359 0000 0000 3501 8491

5. Postanowienia końcowe:

  • na rajd uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie
  • uczestnicy (9-osobowe drużyny) przyjeżdżają wraz z opiekunem (opiekun pełnoletni)
  • wszystkich obowiązuje przestrzeganie dyscypliny w czasie trwania rajdu
  • za przestrzeganie dyscypliny odpowiedzialni są opiekunowie drużyn
  • zwiedzanie Pałacu w Zimnowodzie i Borzęciczkach oraz przejście trasy rajdu jest obowiązkowe
  • za brak dyscypliny drużyna zostaje zdyskwalifikowana

Wszelkich informacji udziela i sprawą kieruje - Maciej Tomasik Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Poznaniu tel./0-prefix 61 848-13-91/, oraz Grzegorz Marszałek - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Gostyniu tel. 605 319 641.