IX Wojewódzki Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 17 maja 2008r. po raz czwarty na terenie powiatu gostyńskiego został zorganizowany IX Wojewódzki Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rajd tym razem rozgrywał się na terenie gminy Piaski.

W rajdzie uczestniczyło 38 drużyn z woj. wielkopolskiego (młodzież w wieku 12-16 lat) - łącznie ponad 500 osób. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania trasę ok. 8km, w trakcie której rozgrywali konkurencje sprawnościowe, takie jak: rzut piłką, ringo, rzut lotką, rzuty do kosza oraz mały ratownik medyczny. Ponadto uczestnicy brali udział w konkursie piosenki rajdowej i konkursie "Znamy i śpiewamy Hymn Związku OSP RP", konkursie ekologicznym i turystycznym.

Rajd rozpoczęto od pogadanki oraz zwiedzania Bazyliki Świętogórskiej.

Trasa rajdu wiodła ścieżką turystyczno - krajobrazową przez kompleksy leśne Nadleśnictwa Piaski - trasa bardzo ciekawa szczególnie w promieniach słońca, które w tym dniu sprzyjało uczestnikom rajdu.

Celem rajdu było doskonalenie sprawności fizycznej, popularyzacja turystyki, poznawanie historii i zabytków regionu, pogłębianie znajomości przyrody i jej ochrony jak również pogłębianie wiedzy z dziedziny pożarnictwa.

Zakończenie rajdu nastąpiło w Nadleśnictwie Piaski, gdzie ogłoszono wyniki, wręczono puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Po trudach rajdu regenerowano siły przy grochówce z kuchni polowej przygotowanej przez dh Stanisława Figielka i dh Henryka Adamczaka z OSP Karolew.