Spotkanie opłatkowe

W dniu 20 grudnia 2007r. w Komendzie Powiatowej PSP w Gostyniu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli funkcjonariusze PSP, emeryci i renciści, członkowie Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz zaproszeni goście. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Komendant Powiatowy PSP bryg. Krzysztof Łoniewski, który powitał zaproszonych gości w osobach:

  • dh Władysława Wesołowskiego - Prezesa Honorowego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
  • ks. prałata Konrada Kaczmarka
  • Pana Andrzeja Pospieszyńskiego - Starostę gostyńskiego
  • Pana Janusza Sikorę - V-ce Starostę
  • Pana Roberta Marcinkowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu
  • insp. Piotra Janickiego - Komendanta Powiatowego Policji
  • Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu oraz wszystkich przybyłych na spotkanie

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego odczytano życzenia od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Życzenia świąteczno - noworoczne złożyli również zaproszeni goście.

Następnie ks. prałat Konrad Kaczmarek poświęcił opłatki, którymi przełamali się uczestnicy spotkania, składając sobie życzenia świąteczno-noworoczne.