Szkolenie pocztów sztandarowych

W dniu 01 grudnia 2007r. w Domu Strażaka w Borku Wlkp. odbyło się szkolenie pocztów sztandarowych. W szkoleniu uczestniczyło 11 pocztów sztandarowych z jednostek OSP z terenu powiatu. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak:

  • umundurowanie pocztu sztandarowego
  • noszenie orderów, odznaczeń i medali
  • chwyty sztandarem
  • salutowanie sztandarem
  • udział pocztów sztandarowych w uroczystościach kościelnych
  • ćwiczenia praktyczne ze sztandarem

Szkolenie pocztów sztandarowych prowadził sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu dh Jacek Mostowy.

Sprawy organizacyjne oraz podsumowanie szkolenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu dh Grzegorz Marszałek.

W szkoleniu uczestniczyli także Prezesi Zarządów Oddziałów MG, Gminnych oraz Prezesi jednostek OSP, których poczty sztandarowe brały udział w szkoleniu, jak również Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu st. kpt. Tomasz Banaszak.

Na zakończenie szkolenia wszystkie poczty sztandarowe otrzymały regulaminy sztandarów zakupione przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu.