Obóz MDP Brenno 2007 - rozpoczęcie

W dniu 08 lipca 2007r. w ośrodku kolonijno - wypoczynkowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brennie rozpoczął się obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatów Gostyń - Leszno - Rawicz. Obóz prowadzony jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze przy współudziale funkcjonariuszy PSP, strażaków i działaczy OSP, którzy prowadzą zajęcia z tematów pożarniczych. Z powiatu gostyńskiego w Obozie uczestniczy 39 młodych adeptów pożarnictwa.

Po tygodniowym szkoleniu w niedzielę 15 lipca br. uczestnicy Obozu złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na strażaka członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na uroczystość przybyli rodzice i opiekunowie młodzieży oraz zaproszeni goście w osobach:

 • dh Jan Solak - Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu,
 • dh Stanisław Wolniczak - Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie,
 • dh Wiesław Glapka - V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
 • Pan Andrzej Pospieszyński - Starosta Gostyński,
 • Pan Zygmunt Wolny - V-ce Starosta Rawicki,
 • bryg. Krzysztof Łoniewski - Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu,
 • mł.bryg. Maciej Zdęga - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie,
 • mł.bryg. Sławomir Rojda - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu,
 • ks. prałat Konrad Kaczmarek - kapelan strażaków Archidiecezji Poznańskiej,
 • Prezesi, Komendanci Gminni OSP oraz działacze pożarnictwa z terenu powiatu.

Powitania gości dokonał dh Jacek Mostowy - członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, który odczytał również Rotę ślubowania. Ślubowanie przyjęli Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP. Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło pasowanie na strażaka członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Pasowania dokonali:

 • bryg. Krzysztof Łoniewski - Komendant Powiatowy PSP w Gostyniu,
 • dh Stanisław Wolniczak - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie,
 • dh Jan Solak - Prezes Zarządu Oddziału ZOSP RP w Rawiczu.

Po zakończeniu pasowania życzenia i gratulacje dla nowo pasowanych strażaków skierował prowadzący uroczystość dh Jacek Mostowy - członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu oraz dh Jan Solak - członek Zarządu Głównego ZOSP RP, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego ZOSP RP w Poznaniu. Na zakończenie uroczystości ślubowania i pasowania uczestnicy Obozu wraz z rodzicami i opiekunami oraz gośćmi uczestniczyli we mszy św. odprawionej przez ks.prałata Konrada Kaczmarka - kapelana strażaków.

Przed uczestnikami Obozu jeszcze tydzień wypoczynku i zajęć programowych. Zakończenie Obozu nastąpi 21 lipca br. (sobota).